חזרה לעמוד הקודם

עובדות שכדאי לדעת בנושא שמות מתחם

לא ניתן לבטל פעולת רישום שנשלחה למרשם

חשוב מאוד לדעת – לא ניתן לבטל פעולת רישום שהוגשה למרשם! אלא רק להגיש בקשת רישום נוספת – לעובדה זו חשיבות בשני סוגים של פעולות: רישום שם מתחם חדש ועדכון הפניית שרתי DNS לשם מתחם. במקרה הראשון, המשמעות היא בעיקר כספית. במקרה השני, תפעולית.

כאשר אתם מגישים בקשה לרישום שם מתחם חדש – בידקו בשבע עיניים לפני הגשת הבקשה שאכן שם המתחם שאתם עומדים לבקש הוא אכן שם המתחם בו אתם מעוניינים. במידה שטעיתם לא תהיה אפשרות לתקן את הרישום – אלא רק להגיש בקשה נוספת בתשלום לרישום השם הנכון.

כאשר אתם מגישים בקשה לעדכון הפניית שרתי DNS – בדקו פעמיים שפרטי השרתים שהזנתם הם הנכונים. פעם אחת, במילוי הבקשה. פעם שנייה, סמוך לקבלת הודעה על אישור הבקשה – בדקו בשירות ה-WHOIS שפרטי השרתים מדוייקים.

המידע בשרת ה-DNS של IL מתעדכן בכל כמה שעות. במקרה של יצירת הפנייה שגויה, עלול האתר שלכם להיות לא נגיש עד להגשת בקשה מתקנת והכללת התיקון בעדכון הבא של השרת. אם תבדקו את המידע בשרתי ה-WHOIS לפני ביצוע העדכון, תוכלו לאתר שגיאות ולתקנן לפני העדכון הבא של השרתים (המידע שיירשם בשרתים תמיד יהיה זה שבבקשה האחרונה שהגשתם טרם העדכון).

מחיר פעולות אחיד וקבוע

המחיר ליחידת רישום לרשם במרשם שמות המתחם הוא אחיד וקבוע לכל הרשמים, ללא יוצא מן הכלל. התחרות בין הרשמים מתקיימת על בסיס שיוויוני לחלוטין. כמובן, אין להסיק מכך שמחירי שירותי הרשמים ללקוחות הקצה צריכים להיות זהים אצל כל הרשמים. כל רשם מחשב את התמחיר שלו באופן עצמאי בהתאם לשירותים הניתנים על ידו. כדאי גם לזכור שהמחיר לפעולת רישום איננו חזות הכל בחבילת השירות הכוללת הניתנת על ידי רשם.

יחידת הרישום הבסיסית במרשם היא "שם מתחם אחד לשנה אחת", והיא מוחלת על כל פעולות הרישום הכרוכות בתשלום. כלומר, עבור רישום שם מתחם חדש לשנה, חידוש שם מתחם לשנה או הקצאה מחדש של שם מתחם לשנה – נגבית אותה יחידת רישום בדיוק.

כמובן, הרשמים רשאים לתמחר כל פעולת רישום כפי שהם מוצאים לנכון בהתאם לעלויות הכרוכות מבחינתם בביצוע פעולה מסויימת (לא כל פעולות הרישום מסתכמות רק בשליחה מקוונת של בקשה).

פרטי מחזיק הדומיין ואנשי הקשר מתפרסמים במערכת איתור פרטים – WHOIS

מידע ביחס לשם מתחם, המחזיק בו ואנשי הקשר הרשומים שלו (איש קשר אדמיניסטרטיבי, איש קשר טכני ו- Zone Contact) וכן מידע אודות שרתי שמות המתחם והרשם המנהל ("המידע"), יעמוד לאחזור במסגרת שירות ה- WHOIS שמפעיל המרשם (ושירותים הנגזרים ממנו), בכתובת: www.isoc.org.il/whois.

המידע שיציג המרשם בשירות זה יהיה כפי שנמסר לו על-ידי המבקש. המחזיק והרשם המנהל מחויבים להודיע למרשם, באמצעות הגשת בקשה מתאימה, על כל שינוי או עדכון למידע הקיים בידי המרשם.

אין בעלות על שם מתחם, שם מתחם נרשם לתקופת אחזקה של שנה עד חמש שנים עם אפשרות לחדשו לתקופה נוספת.

שם מתחם נרשם לתקופה של שנה עד חמש שנים. לקראת מועד פקיעתו נשלחות תזכורות חידוש לכתובת הדוא"ל המעודכנת בפרטי שם המתחם (חלק מהרשמים שולחים גם תזכורות ב sms או בשיחת טלפון). לאחר תאריך הפקיעה ניתנת "תקופת חסד" אשר במהלכה ניתן לחדש את שם המתחם.

ניתן להעביר דומיין מרשם לרשם בכל עת שתבחר וללא תשלום

מחזיק שם מתחם רשאי להעביר באופן חופשי את ניהול שם מתחם לרשם מוסמך אחר. לצורך העברת הניהול, יש לפנות לרשם אליו מעוניינים להעביר את הניהול. אם שם המתחם נעול להעברה, יש לפנות לרשם המנהל ממנו מבקשים לעבור, ולהורות לו על פתיחת נעילת שם המתחם. תהליך שחרור נעילת שם מתחם לפני העברה מרשם מוסמך אחד לאחר, יהיה זהה (בדרך ובמסמכים הנדרשים) לכל תהליך עדכון אחר המבוצע בשם המתחם.
הרשם שממנו מועבר הניהול אינו רשאי להתנגד להעברה כזו אם התקבלה הוראה ממחזיק שם המתחם להעביר את שם המתחם.

נתקלת בבעיה מול הרשם ניתן לפנות לנציב תלונות הציבור של איגוד האינטרנט

האיגוד מעמיד לרשות ציבור רושמי שמות המתחם נציב התלונות של איגוד האינטרנט עומד לרשותכם לכל תלונה הנוגעת לפעילות של רשם, לשירותים הניתנים על ידו ולכל עניין אחר הנוגע לתפקודו כרשם.

שם מתחם אינו מתחדש אוטומטית בתום התקופה לה הוא נרשם ויש לחדשו באופן יזום אחרת יימחק!

שם מתחם נרשם לתקופה של שנה עד חמש שנים. לקראת מועד פקיעתו נשלחות תזכורות חידוש לכתובת הדוא"ל המעודכנת בפרטי שם המתחם (חלק מהרשמים שולחים גם תזכורות ב sms או בשיחת טלפון). לאחר תאריך הפקיעה ניתנת "תקופת חסד" אשר במהלכה ניתן לחדש את שם המתחם.

שמות מתחם תחת הסיומות: net.il, ac.il, gov.il, idf.il, k12.il, muni.il

רישומם של שמות מתחם אלה מוגבל למחזיקים מסוימים ולא לציבור בכללותו, כמפורט בסעיף 5 בכללי הרישום.

 1. net.il – לספקי שירותי גישה לאינטרנט (ISP) בעלי רישיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט, בתוקף.
 2. ac.il – למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה "מל"ג". תחת סיומת זו, יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י המל"ג.
 3. gov.il – לגופי ממשל של מדינת ישראל. למידע על רישום תחת סיומת זו, יש לפנות לאתר וועדת האינטרנט הממשלתית: שירות בחירת שם דומיין – gov.il
 4. idf.il – לגופים של צבא ההגנה לישראל. תחת סיומת זו יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י מרכז המחשבים של צה"ל (ממר"ם). על המבקשים לרשום שמות מתחם תחת סיומת זו לפנות ישירות לממר"ם.
 5. k12.il – לגני ילדים ולבתי ספר כסיווגם ע"י משרד החינוך. ההקצאה תחת הסיומת .K12.IL נעשית ברמה הרביעית באופן הבא: [name of institution].[town].K12.IL, כאשר name of institution הוא שם המוסד ו- town הוא היישוב בו נמצא המוסד. כל סטייה ממבנה רישום זה, כפופה לאישור מוקדם מאת משרד החינוך.
  כל ההוראות בכללים אלה החלות על שמות ברמה השלישית, יחולו על שמות נרשמים ברמה הרביעית תחת סיומת זו.
 6. muni.il – לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי. שמות המתחם תחת סיומת זו מוקצים לרשויות מוניציפאליות בתחומי מדינת ישראל. הקצאת שמות תחת הסיומת תעשה בהתאמה לרשימת היישובים הרשמית המפורסמת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כאשר קיימת יותר מישות אחת המייצגת יישוב, שם המתחם תחת סיומת זו יוקצה לרשות המוניציפאלית בלבד. בקשות לאיות שונה (בלבד) מהאיות שברשימה הרשמית תוגש לאיגוד בהתקיים התנאים הבאים:
  • היא נתמכת במכתב מאת ראש הרשות המוניציפאלית המפרט את האיות המבוקש.
  • לא קיימת הקצאה (או בקשה להקצאה) של שם המתחם המבוקש על פי האיות שברשימת הישובים הרשמית.
  • השינוי היחיד המבוקש הוא איות שונה מזה המופיע ברשימה הרשמית.