קומיוניגל תקשורת בע"מ - כולנו נקודה ישראל - דומיין בעברית