חזרה לעמוד הקודם

כללי רישום מוקדם .ישראל (Sunrise)

כמקובל במרשמים בעולם, קודם לפתיחת מרחב שמות חדש לרישום, מתקיים הליך רישום מוקדם (Sunrise).

במסגרת הרישום המוקדם ניתנת אפשרות לגופים העומדים בקריטריונים הקבועים לכך, לבקש לשריין מראש את זכותם לרשום שמות מתחם מסוימים כמפורט בכללי הרישום המוקדם.

לצפייה והורדה של כללי רישום מוקדם .ישראל (Sunrise)