חזרה לעמוד הקודם

מתן זכות רישום למחזיקי שמות מתחם בעברית במרחב "IL."

איגוד האינטרנט הישראלי (האיגוד) המנהל ומפעיל כיום את מרחב שמות המתחם בסיומת המדינה הלועזית של ישראל il., יפתח בקרוב לציבור הרחב את האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית במרחב שמות המתחם החדש .ישראל.

האיגוד החליט להעניק, לאלו המחזיקים כיום בשמות מתחם בעברית במרחב il. – המסתיימים בסיומת המשנה co.il, org.il או  net.il, זכות ראשונים, מוגבלת בזמן, לרישום שם המתחם הזהה בעברית במרחב .ישראל. בעלי הזכות יוכלו לממש את זכותם לרשום את שם המתחם כאמור במהלך "תקופת הרישום המוגן", שתימשך שלושה חודשים – עם פתיחת הרישום במרחב .ישראל לכלל הציבור. להלן כלל המועדים המעודכנים:

 • מועד פתיחת הרישום במרחב .ישראל לכלל הציבור – 22/11/2022 בשעה 12:00 (המועד תוקן בעקבות הדחיה בפתיחת המרשם).
 • תקופת הרישום המוגן – 22/11/2022 בשעה 12:00 עד 22/02/2023 בשעה 12:00
 • תקופת הרישום המוגן השנייה – 23/02/2023 בשעה 12:00, עד 23/04/2023 בשעה 12:00
 • תקופת הרישום המוגן השלישית – 24/04/2023 בשעה 12:00, עד 25/06/2023 בשעה 12:00

שמות מתחם במרחב .ישראל יירשמו בעברית מלאה, ישירות תחת הסיומת .ישראל. לדוגמה, המחזיק בשם המתחם "org.il.שםהמתחםשלי" יהיה בעל זכות לרשום את שם המתחם "שםהמתחםשלי.ישראל".

האיגוד ישלח הודעת דוא"ל למחזיקי שמות המתחם בעברית במרחב il., לפי פרטי הקשר המעודכנים עבור שם המתחם, המיידעת אותם על זכות זו. הגשת בקשה לרישום שם מתחם כרוכה בתשלום עלות הרישום בהתאם לתעריפי הרשם המוסמך שבאמצעותו מוגשת הבקשה.

הזכות לרישום שם המתחם בעברית במרחב .ישראל תינתן למחזיק הרשום בשם המתחם בעברית במרחב il. נכון למועד משלוח ההודעות למחזיקים. ככל ומחזיק כאמור יעביר את הזכויות בשם המתחם שלו בעברית במרחב il. לאחר המועד כאמור, הזכות לרישום שם המתחם במרשם .ישראל תיוותר של מחזיק זה בלבד ולא תעבור לגורם אליו עבר שם המתחם.

שמות מתחם שלא ירשמו בתקופות הרישום המוגנות, יהיו זמינים לרישום לכלל הציבור – כמפורט בהרחבה בכללי הליך הרישום המוקדם (Sunrise).

קיימים מספר מקרים מיוחדים בהם לא יתאפשר למחזיק בשם מתחם בעברית במרחב il. לרשום את השם הזהה במרחב .ישראל מאחר וזכותו מתנגשת עם זכות של מחזיק בשם מתחם אחר, או נוגדת את כללי הרישום:

 1. שמות מתחם שאינם ניתנים לרישום – במרחב .ישראל הוגדרו בכללי הרישום, שמות מתחם שאסורים לרישום, למשל שם מתחם הזהה לסיומת משנה (SLD) או ל TLD .ישראל. מחזיק שם מתחם בעברית במרחב il., שהשם הזהה במרחב .ישראל הוגדר כשם שאינו ניתן ברישום, לא יוכל לרשום את שם המתחם במרחב .ישראל על-אף הזכאות לעיל. לא תהיה לכך השפעה על הזכות להחזיק בשם המתחם הרשום בעברית במרחב il..
 2. זכויות מתנגשות – במרחב il. שמות מתחם ניתנים לרישום רק ברמה השלישית, תחת סיומות משנה שונות (org.il, co.il, net.il וכו'). לכן, במרחב il. קיימים שמות מתחם שהם זהים ברמה השלישית, בסיומות משנה שונות (למשל "co.il.שםהמתחםשלי" ו- "org.il.שםהמתחםשלי").
  מכיוון ששמות מתחם במרחב .ישראל נרשמים ברמה השנייה, ישירות תחת .ישראל (למשל "שםהמתחםשלי.ישראל"), אין אפשרות לתת לשני גורמים שונים (למשל המחזיק של "co.il.שםהמתחםשלי " והמחזיק של "org.il.שםהמתחםשלי ") זכות לרשום שם מתחם זהה. לכן, זכות הרישום של שם המתחם במרחב .ישראל יכולה להינתן רק לאחד ממחזיקי שמות המתחם האלה.
  לזכויות מתנגשות אלה קבע האיגוד כללי קדימות המסדירים זאת.

  לדוגמה:
  מיכל היא המחזיקה של "co.il.שםהמתחםשלי";
  דוד הוא המחזיק של "org.il.שםהמתחםשלי".

  על פניו שניהם זכאים להגיש בקשה לרישום שם המתחם "שםהמתחםשלי.ישראל" – אך הדבר אינו אפשרי, כמפורט מעלה.
  האיגוד קבע כי הזכות הראשונית לרישום שם המתחם הזהה בעברית במרחב .ישראל תוקנה לפי מועד הרישום של שם המתחם בעברית במרחב il. על שם המחזיק הנוכחי בו, כך שמחזיק שם המתחם בעברית שנרשם ראשון בזמן יקבל את הזכות לשריון שם המתחם הזהה במרחב .ישראל ולרישומו ב"תקופת הרישום המוגן" – וזאת בהתאם לעיקרון "כל הקודם זוכה", לפיו נרשמים כיום שמות מתחם באיגוד.
  האיגוד קבע עוד כי במידה והמחזיק לו הוקנתה הזכות כאמור לא יממש את זכותו, תעבור זכות הרישום למחזיק שם המתחם בעברית שנרשם שני בזמן, ותינתן לו האפשרות לרשום את שם המתחם במרחב .ישראל במהלך תקופת הרישום המוגן השנייה שקבע האיגוד בכללי הרישום המוקדם.
  אם במהלך תקופת הרישום המוקדם הראשונה והשנייה לא תתקבל בקשה לרישום שם מתחם זהה למחרוזת שם המתחם בעברית במרחב il., מהמחזיקים הזכאים, זכאותם של מחזיקים אלה תפקע, ושם המתחם יהיה פנוי לרישום על-ידי בעל זכות קודמת אחרת לפי כללי הרישום המוקדם, או על-ידי הציבור הרחב על בסיס כל הקודם זוכה.

אין חובה על מחזיקי שמות המתחם בעברית במרחב il. לרשום שם מתחם זהה בעברית במרחב .ישראל אם אינם מעוניינים בכך. שמות המתחם הקיימים בעברית במרחב il. ימשיכו לפעול כרגיל ובהתאם לכללי הרישום של מרחב שמות מתחם זה, ללא קשר אם יממשו את האפשרות לרשום את השם הזהה במרחב .ישראל